Školní družina


ŠD Valtická

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. odd. Jitka Kernová – 736 624 087
2. odd. Marcela Kerhartová – 774 106 080
3. odd. Bc. Veronika Cenková – 774 448 612

ŠD Pavlovská

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. odd. Věra Petrová – 774 453 528
2. odd. Renata Poredská – 775 158 856
3. odd. Andrea Vajayová – 774 448 104


Hlavní vychovatelka

Bc. Veronika Cenková
tel.: 774 448 612
e-mail: druzina@zsvaltickamikulov.cz