Jídelna PAVLOVSKÁ

AKTUÁLNĚ

Během distanční výuky je žákům automaticky odhlášena strava. Po dobu distanční výuky má žák nárok na dotovaný oběd. Pokud máte zájem o odběr obědů, nahlaste se u p. Polákové. Oběd je vydán strávníkovi do přineseného jídlonosiče. Čas výdeje je v 11:15 hod. nebo podle domluvy.

Prosíme strávníky, kteří mají zájem o odběr obědů během distanční výuky, aby se hlásili u p. Polákové den předem do 10:00 hodin.

Pozor – změna e-mailové adresy: jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz

Kontaktní údaje pro ŠJ Pavlovská

vedoucí jídelny: Milena Poláková
e-mail: jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz
mob. telefon: 774 448 107
pevná linka školy: 519 510 785

Objednávky obědů

Vstup do objednávkového systému obědů jídelny Pavlovská.
Pro přihlášení budete potřebovat vaše přihlašovací údaje: uživ. ID a heslo, které obdržíte v kanceláři školní jídelny.
Více informací zde >>