GDPR

V následujícím textu je doporučení k postupu pro případ situace, kdy škola budete chtít pro zajištění výuky využívat profily žáků na sociálních sítích nebo jejich soukromé e-mailové účty.

K problematice zakládání účtů na sociálních sítích, e-mailových účtů apod. žáky základních škol v souvislosti s předáváním informací v rámci karantény

V situaci, kdy škola pro předávání a sdílení informací nezletilým žákům (mladším 15 let) vyžaduje zřízení účtu (profilu) na sociální síti, nebo e-mailového účtu u kteréhokoliv poskytovatele služby informační společnostije bezpodmínečně nutné o této skutečnost informovat jejich zákonné zástupce.

Zákonný zástupce žáka mladšího 15 let, by měl v souladu s čl. 8 GDPR a §7 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, udělit příslušnému poskytovateli služby informační společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte. Nejedná se o souhlas udělený škole, ale o souhlas udělený poskytovateli služby (k možnosti vytvoření profilu na sociální síti, účtu na Gmailu atd.) a proto je nutná informace zákonným zástupcům žáků mladších 15 let o požadavku školy na zřízení takovéhoto účtu, umožňujícího předávání a sdílení dat a informací důležitých pro zajištění alternativní výuky.

Jak bude souhlas ze strany zákonných zástupců realizován není problémem školy, která odpovídá pouze za skutečnost, že rodičům předala informaci o požadavku na zřízení takovéhoto soukromého účtu. Následně je na rodiči samotném, zda souhlas udělí či neudělí.

Tento postup se netýká žáků starších 15 let, kteří jsou na základě §7 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, oprávněni sami udělit souhlas k tomuto účelu zpracování osobních údajů.