Edukativně – stimulační skupinky pro předškoláky (ESS)

Edukativně-stimulační skupinky pomáhají dětem zdokonalit jejich schopnosti potřebné k nástupu do první třídy. Skupinky pod vedením speciálních pedagogů jsou na naší škole již od října roku 2015 a jejich obliba stále roste. Také paní učitelky prvních tříd si je chválí, jelikož vidí jejich efekt přímo na dětech ve školních lavicích, a to je to nejdůležitější.

Děti se pod vedením paní učitelky učí rozvíjet zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, připravují ruku na psaní, trénují paměť a předmatematické dovednosti.

V průběhu všech lekcí je přítomen rodič (nebo jiný dospělý), a to hned z několika důvodů:

  • aby získal dovednosti k následné domácí přípravě s dítětem
  • aby získal ucelené informace o schopnostech dítěte
  • aby získal povědomí o oslabených dovednostech dítěte a měl návody na zacílení následné péče
  • aby měl možnost bezprostředně sledovat zlepšení oslabené oblasti (příp. více oslabených oblastí) dítěte
  • aby viděl dítě pracovat a komunikovat ve skupině vrstevníků a pod vedením jiné autority než rodičovské
  • aby si mohl všimnout reakcí dítěte a porovnat jej s jinými dětmi ve stejné situaci

Výhodou je, že dítě pracuje společně se skupinou dalších dětí a může si tak vyzkoušet i jak obstojí ve srovnání s ostatními. Další výhodou je, že proškolení rodiče budou trénovat s dítětem stejným způsobem jako paní učitelky, takže děti se v učení lépe orientují a mohou dosahovat lepších výsledků.

Edukativně-stimulační skupinky jsou vhodné pro děti, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky. Tím, že náročnost lekcí postupně narůstá, se může dítě adaptovat na zátěž a odpadá počáteční frustrace z nezdarů. Školní psycholožka doporučuje edukativně-stimulační skupinky také dětem úzkostným, které si tímto způsobem zvykají na prostředí školy. Díky rodičovskému doprovodu se děti cítí ve škole jistěji a v září pak odpadá úzkost z neznámého prostředí.

Může se stát, že se na základě sledování dítěte ve skupince (jeho projevů a výsledků) rodič rozhodne pro odklad školní docházky. I to je považováno za úspěch a splnění účelu skupinky! Je lepší si rok počkat, než deprimovat nezralé dítě, které by se s náročným začátkem školní docházky mohlo vyrovnávat celé roky.

Skupinky budou probíhat od ledna do března, tedy před zápisem do 1.třídy. Informační schůzka pro rodiče proběhne v pondělí 2. prosince 2019 v 16:30 hod. na Valtické, zde se domluví den a čas. V novém roce budou děti již pilně pracovat se svou paní učitelkou. Celkem děti absolvují 10 lekcí, které začínají v odpoledních hodinách (cca od 16:00) a trvají 60 minut. Předpokládaná cena je 800 Kč (v ceně jsou pracovní materiály pro děti). Částku prosíme uhradit na informační schůzce, abychom mohli objednat pracovní materiály pro děti. Hlásit se můžete u paní zástupkyně Mgr. Hany Míčkové na čísle 774 448 102 nebo na emailu hana.mickova@seznam.czV případě Vašeho zájmu nás kontaktujte do pátku 29. 11. 2019.

Skupina je otevřená všem zájemcům a to nezávisle na tom, do jaké školy půjde předškolák k zápisu.