ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontaktní údaje pro ŠJ Valtická:

e-mail: jidelnavalticka@zsvaltickamikulov.cz
mob. telefon: 774 448 106
pevná linka školy: 519 510 889
vedoucí: Emilie Hlaváčová

Kontaktní údaje pro ŠJ Pavlovská

e-mail: jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz
mob. telefon: 774 448 107
pevná linka školy: 519 510 785
vedoucí: Milena Poláková

Oznámení strávníkům školní jídelny

Stravné je nutné zaplatit každý měsíc dopředu na měsíc následující, vždy v termínu do 20.dne v měsíci a to v plné výši. Jídlo se tak automaticky načipuje v kalendáři na celý následující měsíc.
V případě, že peníze na stravném na určený měsíc nebudou, objeví se v kalendáři K nebo 0.
Po doplacení stravného během měsíce strava nebude automaticky navolena na následující dny a strávníci si ji musí dočipovat sami

ČÍSLO ÚČTU PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU
115 – 3799990247/0100 (Komerční banka)

Je potřeba zajistit vaše platby za stravné na tento účet s dostatečným předstihem, aby mohly být platby provedeny včas. Na tomto místě můžete nově objednávat svačiny i obědy, nahlédnout do jídelníčků a získat i další informace, např. v přehledech měsíčního vyúčtování.

Přihláška ke stravování

  • Strávníci se přihlašují ke stravování „Přihláškou ke stravování.“ Slouží pouze k prvnímu přihlášení. Přihláška jde se strávníkem do dalších školních ročníků.

Platby stravného lze hradit

  • v hotovosti
    • ŠJ Valtická – Út 7.15 – 14.00, St 7.15 – 14.30, Čt 7.15 – 14.00h.
    • ŠJ Pavlovská – Po,Út,St,Čt 7.30 – 14.00h.
  • bezhotovostní platbu je nutno si domluvit s vedoucí jídelny.

Vyúčtování stravného je prováděno pouze na požádání zákonného zástupce žáka.

Odhlašování stravy

  • osobně ve školní jídelně, telefonicky nebo formou sms zprávy, na školním e-mailu. Nejlépe den předem nebo ráno do 8.00 hodin.
  • přes internet, a to do 14 hod. na následující den; přihlašovací identifikační číslo a heslo obdržíte v kanceláři školní jídelny.

Objednávky stravy

Pro vstup do OBJEDNÁVEK klikněte na položku OBJEDNÁVKY v nabídce pod obrázkem, který ukazuje úvodní stránku aplikace Jídelna. S ní pracují vedoucí školní jídelny. Podle příslušnosti strávníka vstupte do OBJEDNÁVEK ve školní jídelně v budově na Valtické nebo v budově na Pavlovské ulici.

Pro přihlášení budete potřebovat vaše přihlašovací údaje: uživ. ID a heslo, které obdržíte v kanceláři školní jídelny.

OBJEDNÁVKU NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN LZE PROVÉST POUZE DO 14.h PŘEDCHOZÍHO DNE.

Jídelníčky je možné prohlížet také v sekci OBJEDNÁVKY a to i bez přihlášení (položka Zobrazit jídelní lístek).

PŘI ZTRÁTĚ ČIPU SI STRÁVNÍK MUSÍ KOUPIT ČIP NOVÝ ZA CENU 120 Kč.