Covid

Aktuální informace o opatřeních souvisejících s výskytem nemoci Sars-CoV-2


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. května 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotace
 • homogenita tříd není povinná (budeme tedy dělit skupiny- např. výuka cizích jazyků, pracovních činností, TV apod.)
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení
 • nadále platí, že všichni účastníci vzdělávacího procesu mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorách budovy školy.
 • výuka bude probíhat dle rozvrhů, které najdete na webových stránkách naší školy.

Do budovy školy budou žáci vstupovat zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny), a to následovně:

 • VI.A v 7:35 hod., VI.B v 7:40 hod., VII.A v 7:45 hod. a VII.B v 7:55 hod.- v PO (testovací den)
 • VIII.A v 7:35 hod., VIII.B v 7:40 hod., IX.A v 7:45 hod. a IX.B v 7:55 hod.- v PO (testovací den)
 • ostatní dny- ÚT, ST, ČT, PÁ budou žáci vstupovat do budovy školy zadním vchodem z ulice Zlámalova (kolem tělocvičny) v čase obvyklém, tedy od 7:40 hodin.

Po vstupu do budovy školy budou žáci jednou týdně testováni (v pondělí) prostřednictvím antigenních testů na COVID-19 (SARS-CoV-2). Testování bude probíhat v kmenových třídách, testovat žáky budou vyučující prvních vyučovacích hodin daného dne. Pokud bude výsledek testu u některého žáka pozitivní, bude takový žák umístěn do izolační místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu dětskému lékaři, který odešle žáka na RT-PCR test. Bez testování nemůže být žák ve škole vzděláván a nemá ani právo na distanční výuku. Testování nebudeme provádět u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu opatření MZ ČR upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost však musí žák prokazatelně doložit.

Žáci budou ve škole dodržovat hygienická opatření, u vstupu do budovy školy, jídelny, tělocvičny i ve třídách a WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Ve škole bude vícekrát denně průběžně probíhat úklid i dezinfekce.

Školní jídelna je v provozu, žáci tedy mohou chodit na obědy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 17.05.2021 se mění následující:

 • umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace, včetně žáků přípravného ročníku
 • žáci 2. stupně v Jihomoravském kraji pokračují v rotační výuce (8. a 9.ročník prezenčně, 6. a 7.ročník distančně)
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
 • školní družina je v provozu bez omezení
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, všichni žáci 1. stupně se vrací do základní školy

Testování od 17.05.2021

 • žáci 1.stupně se testují 1x týdně (pondělí)
 • žáci 2.stupně se testují 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Další změny předpokládám k 24.05.2021.
S pozdravem
Mgr. Rostislav Souchop